December

BÁSEŇ: "DARČEK PRE MIKULÁŠA"

              Dobrý dedko Mikuláš, každý rok mi darček dáš.

              Za všetky ti ďakujem, tiež ti jeden darujem.

              Nájdeš si ho v čižmičke, na okienku v izbičke.

            "ČERT A JEHO ZLOZVYKY"

             Aké má čert zlozvyky?

             Dáva deťom do čižmy čierne uhlíky.

             Preto dávam do okna dve čisté čižmičky,

             aby sa tam zmestili aj sladké balíčky."

PIESEŇ: "MIKULÁŠKU, DOBRÝ STRÝČKU"

             "VIANOČNÁ NÁLADA" - Kristína

              "VO VIANOČNEJ PEKÁRNI" - Miro Jaroš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridal

Zdieľať: